פרויקטים חדשים

פרויקטים חדשים בתל אביב - בשכונת כרם ישראל  | New Projects in Tel aviv - Kerem Israel

  • להלן רשימת פרויקטים חדשים בשכונת כרם ישראל: בניינים חדשים, תוספות על בניינים קיימים ושיפוץ ושימור ללא תוספות
  • הפרויקטים נמצאים בשלבים שונים של ביצוע: משינוי תב"ע דרך הוצאת היתר, חפירה ודיפון, בניית שלד, עבודות גמר ועד טופס גמר בניה ואיכלוס
  • ניתן לצפות בפריסת הפרויקטים החדשים על גבי מפה שלהלן או בעמוד המפות וכמו כן ברשימה נבחרת של פרויקטים חדשים מסביב לשכונה
  • מידע על עיסקאות נדל"ן שבוצעו בשכונה החל מ-1999 ניתן למצוא באתר רשות המסים ע"פ כל החלקות בגושים 7227, 7228, 6919, 6920
  • נשמח להציג פרויקטים חדשים נוספים שאינם מופיעים ברשימה זו
  • הבהרה: המידע אודות פרויקטים חדשים המוצג בתאר זה הינו לידיעה בלבד ואינו משמש אסמכתא תקפה לכל ענין שהוא ולכל הליך על פי כל דין 
  • עסקאות נדל"ן בשכונה
  

פרויקטים חדשים - מבנים לשימור / תוספת למבנה קיים
פרויקט מוהליבר 29 פינת קלישר
פרויקט מוהליבר 36 פינת שפ"ר וגרוזנברג

פרויקט נחלת בנימין 25 פינת גרוזנברג, בית צרנוב
         
  
פרויקט מונטיפיורי 3

פרויקט שפ"ר 8
(ע"פ הודעה שפורסמה בעניין תכנון ובניה)
בניית דירת גג בשני מפלסים, הוספת מרפסות קידמיות ואחוריות
והסבת קומות א' ו-ב' למגורים
 

 
פרויקטים חדשים - מבני ציבור, מלונאות, משרדים ומסחר
 
בניין סדנת הפיסול במכללת קלישר
רחוב קלישר 7 פינת רחוב התבור
(הבניין מופיע בשרטוט התחתון מצד ימין ובצילום בצד ימין למעלה)
אדריכלות: קיסילוב-קיי אדריכלים
    
פרויקט משרדים בקלישר 40 / מונטיפיורי 5
ע"פ תב"ע 3486 (הסדרך דרך רחוב קלישר) - המגרש מיועד להקמת מבנה משרדים
וקומת הקרקע מיועדת לשימושים ציבוריים
פרויקטים חדשים - מבנים חדשים 
  


פרויקט שפ"ר 15
אוניל בניה בע"מ מקבוצת פישמן  03-6295055
  
    
 
קלישר 10 - תוספת פניה, שינויים פנימיים ושיפוצים
(ע"פ הודעה שפורסמה בעניין תכנון ובניה)