פרויקט שפ"ר 3

תכנון: גולדמן אדריכלים
קונסטרוקטור: יעקב גוטמןאוגוסט 2016

אפריל 2016