פרויקט שפ"ר 3

תכנון: גולדמן אדריכלים
קונסטרוקטור: יעקב גוטמן


אוקטובר 2017
אוגוסט 2016

אפריל 2016