פרויקט קלישר 32-34

תכנון: אדריכלית אנה פרלמוטר
קונסטרוקציה: אינג' זויה גרינפון