פרויקט מתחם הדולפינריום

אדריכלים (תב"ע): גיורא רוטמן אדריכלים
מיקום: רח' הכובשים ממזרח, רח' הכרמלית מצפון, רח' הרברט סמואל ממערב וחסן בק מדרום דצמבר 2018


מאי 2018
ינואר 2016הפרויקט כולל: מלון בן 28 קומות, 250 יח"ד ושטחי מסחר
סה"כ: כ-50,000 מ"ר שטחי בניההתכנית החדשה - תכנית קרקע של המתחםהתכנית הישנה:
קומפלקס של מגורים, מלון, מסחר ופארק במתחם של 36 דונם:
מגדל מגורים בן 40 קומות ובו 220 דירות ומלון בן 30 קומות ובו 500 חדרים + שירותי נלווים.
סה"כ שטח בנוי: 110000 מ
 
פרויקט הדולפינריום - תכנית בינוי
מגדל המגורים נמצא בחלק הדרום מזרחי של המתחם והמלון בחלק הצפון מערבי
ע"פ התכנית, רח' יעב"ץ והמשכו רח' הכרמלית - יפתחו לים (כיום רח' הכרמלית חסום לים)
 
שני המגדלים, מודל קו החוף במינהל ההנדסה
 


כרונולוגיה וכתבות:


2019
07/11    כתבה
27/05    כתבה
25/02    כתבה
24/01    כתבה

2018

2017

2016
24/02    איחוד וחלוקה מרחב הדולפינריום - דיון בהתנגדויות

2015

2014
הופקדה התכנית בוועדה המחוזית
2.7    דיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה
28.4    דיון דיון במליאת הועדה המחוזית

2013
הופקדה התכנית בוועדה המחוזית
27/10    כתבה 

2012
2.5    דיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה
7.3    דיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה
 
2011
14.3    דיון במליאת הועדה המקומית
21.2    דיון במליאת הועדה המקומית
5.1    דיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה

2007

מינהל מקרקעי ישראל אישר את עסקת הדולפינריום
  2006
  שר המשפטים ביקש אישור ממבקר המדינה לכך שלא ניתנה הטבה מוגזמת תמורת פינוי המבנה
   
  2005
  28.9    דיון בועדה המחוזית
  30.6    דיון בועדה לשמירת הסביבה החופית

  2004
  19.7    דיון במליאת הועדה המחוזית בתכנית, הוחלט להפקידה לאחר שתתוקן ובתנאים

  2003
  נחתם הסכם הבנות בין העירייה לבין חברת "השער לישראל"  לגבי פינוי הדולפינריום תמורת קבלת מגרש חלופי

  6.8    דיון בועדה המקומית בנושא לוח ההקצאות לתכנית

  2002
  5.6    התקיים דיון בועדה המקומית בתכנית הבינוי
  2.6    החלטת ועדה מקומית
  10.3    התקיים דיון ציבורי במסגרת מליאת הועדה המקומית

  התרחש במקום פיגוע התאבדות

  1985
  נסגר הדולפינריום

  1981
  נחנך הדולפינריום

  1979    
  מתן תוקף לתכנית 1950

  דצמבר 2018 

  ספטמבר 2018


  אוגוסט 2018


  קצה רחוב הכרמלית  יולי 2018

  המגרש המזרחי
   
  יוני 2014

  נובמבר 2012  המגרש שהתפנה בסוף 2010 ממבנים ישנים
  רח' הכובשים פינת  רח' הכרמלית (הפינה הצפון-מזרחית)
  מגרש זה הוא חלק מהשטח עליו יוקם מגדל המגורים של פרויקט הדולפינריום
  עד קבלת אישורי הבניה המגרש ישמש כחניון זמני
   
  המגרש מפינת הרחובות הכובשים וחנניה (הפינה הדרום-מזרחית)
   
  המגרש מפינת הרחובות חנניה והירקון (הפינה הדרום-מערבית)
   
  המגרש מפינת הרחובות הכרמלית והירקון (הפינה הצפון מערבית)
   
  המגרש לפני הריסת המבנים הישנים (מתוך GIS עיריית ת"א-יפו)
   

   
  רחוב הכרמלית (ההמשך של רח' יעב"ץ)
   
  רחוב הכרמלית, מבט לכיוון מערב - הרחוב חסום לים
   
  הקצה המערבי של רח' הכרמלית.  ע"פ התכנית הרח' ייפתח לים
   

   
  המגרש המערבי
   
  ינואר 2016


  אוקטובר 2013 - המגרש בפינת הרחובות הירקון וחנניה לאחר 
  הריסת המבנה (תמונתו מופיעה למטה)

  רח' הירקון פינת חנניה, חלק מהמגרש עליו יבנה המגדל המערבי 
   
  רחוב הרברט סמואל, מבט לכיוון מזרח
  על המגרש המשמש כיום כחניון גרירה עירוני יוקם המגדל המערבי