פרויקט החשמל 10

יזמות: בעלי הנכס - החשמל 10
תאום ופקוח: שלמה רוטלוי הנדסה
אדריכלות: ניצה סמוק אדריכלים    אדר' אחראי: רועי פביאן
קונסטרוקציה: יעקב גוטמן
קבלן מבצע: שגראוי ליבוביץ בניה בע"מ
שיקום המבנה ממומן בסיוע: עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ


רחוב החשמל פינת ברזילי, פברואר 2012דלת הכניסה לבנין מרחוב ברזילי

הכניסה לחדר המדרגות

התקדמות הבניה, פברואר 2012

התקדמות הבניה, אוקטובר 2011

יוני 2011