סמטת שפ"ר 10 - בית הורביץ

סמטת שפר - בית הורביץ
שכונת הפקידים של אפ"ק
1921