פרויקט יעב"ץ 5
 
התקדמות הבניה, דצמבר 2011

התקדמות הבניה, אוגוסט 2011