פרויקט מתחם הכובשים 56-68מטרת התכנית:
- ביטול הרחבת זכות הדרך ברחוב דניאל, 
- קביעת מגרש ציבורי בייעוד משולב
- קביעת זכויות הבנייה ושינוי קוי בנייןהדמיית הבינוי במתחם הכובשים