פרויקט מוהליבר 23

תכנון: בר אוריין אדריכלים
יזם: י.ד. בראזני בע"מ פרטים נוספים
קונסטרוקטור: שטיינברג חיים
מס' יח"ד: 17
מס' קומות: קרקע+6דצמבר 2016פרטים נוספים לגבי ההיסטוריה של המגרש: בית יהודה מגידוביץ

 המבנה הישן שנהרס - בית האדריכל יהודה מגידוביץ