פרוייקטים חדשים ברחוב הרצל1    מלון בוטיק

79 פרויקט הרצל 79


100    פרויקט הרצל 100
אדריכל: שמעון מרמלשטיין


110 - פרטים בקרוב...